Pertti_005

Kuka sinä olet ?

Kuka minä olen? Mitä minä haluan? Kuka ohjaa elämääni? Näitä kolmea kysymystä meistä monet pohtivat ennemmin tai myöhemmin. Väistämättä päädytään itsensä tuntemiseen, joka on reitti itsetuntoon. Hyvän ja vahvan itsetunnon kautta moni asia muuttuu mahdolliseksi.

Motto: Löydän väylän tai teen sen.

”purjehtija Pertti Duncker”

Yksilöt

Työni yksilöiden kanssa pohjautuu Ihminen tavattavissa mentor -filosofiaan, joka perustuu yksilön kohtaamiseen ja läsnäoloon.  Mentorin työskentelyotteeseen kuuluu ihmisen tukeminen hänen sisäisistä vahvuuksistaan käsin. Mentor ei ole valmentaja sanan perinteisessä merkityksessä, sillä ensisijaisen tarkastelun kohteena ei ole ihmisen suoritus, vaan ihminen itse. Erilaiset kasvun esteet ovat tarkastelun kohteena, mutta painopiste on ihmisen voimavaroissa ja niiden vapauttamisessa.

Hinnoittelu alk. 80€/h tai sopimuksen mukaan.

Yhteisöt

Yhteisöllä tarkoitan ryhmää, jonka lukumäärä on enemmän kuin kaksi. Yhteisö voi olla työyhteisö, osa työyhteisöä, osasto, seura, joukkue tai yhdistys. Yhteisöissä työni perustuu kumppanuusajatteluun. Työni ehdoton tavoite on vaikuttavuus ja tulokset. Uskon vahvasti avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Näiden avulla pääsemme kiinni asiakkaan tarpeisiin, jonka jälkeen voimme yhdessä luoda polkua haluttuun lopputulokseen. Tarvittaessa tukeudun laajaan yhteistyöverkostooni, jotta asiakas saa parhaan lopputuloksen.

Hinnoittelu alk. 350€/tapahtuma tai sopimuksen mukaan.

Muut palvelut

Usein yksilön ja yhteisön lähtötilanteen selvittämisessä on hyödyllistä saada lisäinformaatiota hyödyntämällä erilaisia työkaluja. Saatavaa informaatiota voidaan käyttää avaamaan keskustelua tai todentamaan nykyistä tilannetta.

Näitä välineitä olen käyttänyt menestyksellisesti tuottamaan lisäarvoa niin yksilöille kuin yhteisoille: Firstbeat hyvinvointianalyysillä voidaan tehdä näkyväksi ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten hallitsemaan stressiä todentamaan palautumista ja liikkumaan oikein. SDI on henkilökohtaisten vahvuuksien inventaari, jolla persoonallisuutta kuvaavien värien avulla pyritään lisäämään yksilön ymmärrystä itsestä ja muista. Peter Hess syvärentoutus –metodia olen käyttänyt vuodesta 2011 yksilöiden ja ryhmien rentouttamiseen. Vaikuttavuudessaan aivan huippuluokkaa. Vain oma kokemus auttaa ymmärtämään.

Hinnoittelu: Firstbeat 248€/hlö SDI 120€/hlö Syvärentoutus 60€/hlö tai sopimuksen mukaan.